zainteresiranim osobama za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području općne Generalski Stol.

Predmet poziva: obavljanje poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama (zimska služba) u sezoni 2022/2023. godine na području svih mjesnih odbora.

Opširnije