Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013) i članka 47. Statuta općine Generalski Stol (Glasnik br.1/13), Općinski načelnik donosi

 

P L A N nabave za 2015. godinu

 

članak 1.

 

PREDMETNABAVE Eviden-cijski broj Pozicija Proračuna Procijenjena vrijednost Vrsta postupka Planirani početak Trajanje ugovora/sporazuma
Modernizacija nerazvrstanih cesta NMV 01/2015 A82111 500.000 Otvoreni/ugovor lipanj 2015 60 dana
Rekonstrukcija vodovodne mreže NMV 02/2015 A82113 150.000 Nabava ispod praga travanj 2015 60 dana
Rekonstrukcija javne rasvjete NMV 03/2015 A82112 300.000 Nabava ispod praga lipanj 2015 90 dana
Prometna infrastruktura centra NMV 04/2015 A82131 500.000 Otvoreni/ugovor srpanj 2015 90 dana
Modernizacija nerazvrstanih cesta-projektna dokumentacija NMV 05/2015 A82111 800.000 Otvoreni/ugovor ožujak 2015 90 dana
Opremanje zgrade vrtića NMV 06/2015 A80301 150.000 Nabava ispod praga ožujak 2015 30 dana
Izrada glavnog projekta-lokalna cesta 2 NMV 07/2015 A82121 60.000 Nabava ispod praga ožujak2015 120 dana
Izrada razvojne strategije NMV 08/2015 A82121 35.000 Nabava ispod praga ožujak 2015 90 dana
Izrada plana gospodarenja otpadom NMV 09/2015 A81105 20.000 Nabava ispod praga travanj2015 60 dana
Javna rasvjeta-električna energija NMV 10/2015 A81103 200.000 Nabava ispod praga prosinac 2015 1 godina

 

članak 2.
Plan nabve iz članka 1. ove Odluke usklađen je sa planom rashoda i izdataka iskazanih u Posebnom dijelu proračuna za 2015.godinu.

članak 3.
Plan nabave  objavit će se u Glasniku općine Generalski Stol te na internet stranici u roku 60 dana od donošenja proračuna Općine za 2014.godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Alen Halar, dipl.ing.

 

Plan nabave 2015 (.pdf)