Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provođenje postupka prijema u službu na neodređeno vrijeme upućuje

                                        POZIV za testiranje kandidata

Temeljem objavljenog natječaja u Narodnim novinama broj 58/2022 radi prijema u službu višeg referenta za ekonomske poslove na neodređeno vrijeme, Povjerenstvo za provođenje postupka prijema u službu poziva kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete:

Ivana Fudurić, 47250 Duga Resa, Gornje Bukovlje 27

da pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranje) koje će se održati u utorak 14. lipnja 2022.godine s početkom u 9 sati u vijećnici Općine Generalski Stol, Generalski Stol 32.

Testiranje se provodi iz područja:

  1. Lokalna i područna (regionalna) samouprava (10 pitanja)
  2. Proračun i proračunsko računovodstvo (10 pitanja)
  • Komunalno gospodarstvo (10 pitanja).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.