Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu, općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

zainteresiranim osobama za obavljanje poslova zimskog održavanja

nerazvrstanih cesta na području općine Generalski Stol

 

Predmet poziva: obavljanje poslova čišćenja snijega na nerazvrstanom cestama (zimska služba) u sezoni 2014/2015. godine na području svih mjesnih odbora.

Ponuditelji: temeljem javnog poziva ponude mogu dostaviti fizičke osobe (građani) za vuču ralica u vlasništvu Općine vlastitim traktorima te pravne osobe i obrtnici registrirani za obavljanje predmetnih poslova vlastitom mehanizacijom

Naknada: visina naknade iznosi 50,00 kn neto po očišćenom kilometru ugovorene dionice.

Posebni uvjeti: način obračuna i kontrole izvršenih poslova zimske službe, duljina dionice izražena u kilometrima kao i ostali uvjeti obavljanja predmetnih poslova biti će definirani Ugovorom sklopljenim sa pojedinom izvršiteljem.

Sve zainteresirane osobe mogu dostaviti svoje ponude Jedinstvenom upravnom odjelu, zaključno do 15. studenog 2014. godine. 

Sve ostale potrebne  informacije ponuditelji mogu dobiti na broj telefona 047/861-040 ili putem e-mail adrese: opcina.generalski.stol@ka.t-com.hr

 

Općinski načelnikAlen Halar, dipl.ing.

Zimska služba – poziv 2014 (.pdf)